Apie mus

UAB „Socialinė integracija“ - tai socialiai atsakinga įmonė, turinti socialinės įmonės statusą. Įmonė nuolat kuria tinkamas darbo vietas Lietuvos žmonėms, dėl dalinai prarasto darbingumo negalintiems lygiavertiškai konkuruoti šalies darbo rinkoje ar grįžti į ją, taip siekdama veiksmingos bei užimtumu pagrįstos žmonių su negalia (re)integracijos į visuomeninį gyvenimą.


Įmonė siūlo visas valymo ir pastatų ūkio priežiūros paslaugas, yra visuomet pasiruošusi lanksčiai prisitaikyti prie kintančių kliento poreikių, švaros paslaugų teikimo patirties pagrindu taupydama Jo laiką bei pinigines sąnaudas. UAB „Socialinė integracija“ savo veikloje naudojasi profesionalių paslaugų teikimą užtikrinančiomis pažangiomis technologijomis, prioritetiškai bendradarbiauja tik su patikimais valymo priemonių bei įrangos tiekėjais, kelia darbuotojų kvalifikaciją, nuolat tobulina darbo kokybės kontrolę.


Imonė yra subūrusi patyrusio personalo komandą. Jos dalį sudarantys žmonės su negalia – asmenys, kurių darbo pobūdis bei sąlygos UAB „Socialinė integracija“ griežtai atitinka darbo pobūdį ir sąlygas, pagrindžiamas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie LR SADM pateikiamose išvadose. Todėl lojali ir pareiginga įmonės komanda, teikdama valymo ir pastatų ūkio priežiūros paslaugas, savo darbo atlikimo kompetentingumu prilygstanti bet kuriai kitai profesionaliai atitinkamas paslaugas teikiančios įmonės komandai, veiksmingai prisideda prie mūsų verslo sėkmės.


UAB „Socialinė integracija“ gali tapti vertingu ir patikimu Jūsų partneriu.


Kviečiame kartu suteikti žmonių su negalia veiklos ir darbo poreikius atitinkančias darbo galimybes.